zakres usług
    uprawnienia
    linki
    kontakt

OFERTA NA ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI

Przyjmę w zarząd i administrację: wspólnoty mieszkaniowe, budynki komunalne, wojskowe, prywatne, spółdzielcze, komercyjne oraz inne nieruchomości.
Gwarantuje, że zarządzanie będzie wykonywane z należytą starannością, przy maksymalnym zaangażowaniu dla dobra zleceniodawców. Moje umiejętności pozwolą zaoszczędzić Państwu mnóstwo kłopotów przy załatwianiu wszelkich spraw związanych z Państwa nieruchomością.

W ramach umowy o powierzenie zarządu nieruchomością oferuję:

1. Reprezentacja wspólnoty.

 • reprezentacja wspólnoty przed organami administracji państwowej i samorządowej;

 • reprezentacja wspólnoty w stosunkach pomiędzy właścicielami.
   

2. Obsługa prawna.

 • reprezentacja wspólnoty przed sądami i organami egzekucyjnymi;

 • opracowanie uchwał i innych aktów takich jak regulaminy czy statuty.
   

3. Obsługa finansowo-księgowa.

 • otwarcie rachunku bankowego i dokonywanie rozliczeń poprzez ten rachunek;

 • prowadzenie rozliczeń z dostawcami mediów;

 • prowadzenie ewidencji pozaksięgowej kosztów zarządu nieruchomością wspólną;

 • pobieranie od właścicieli opłat z tytułu zaliczek na pokrycie kosztów eksploatacyjnych, funduszu remontowego i innych związanych z utrzymaniem nieruchomości;

 • pobieranie i windykacja dochodów z pożytków;

 • przygotowywanie projektów planu gospodarczego;

 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych wspólnoty.

4. Obsługa administracyjna.

 • zawieranie, zmiany i rozwiązywanie umów z dostawcami mediów: wody, ciepła, prądu, gazu oraz firmami wywożącymi śmieci;

 • zawieranie, zmiany i rozwiązywanie umów ubezpieczenia budynku;

 • dbanie o utrzymanie porządku i czystości w budynku i w obrębie posesji;

 • prowadzenie korespondencji z właścicielami;

 • negocjowanie cen i warunków umów.

 • nadzór nad prowadzeniem bieżącej konserwacji obiektu

 • wyszukiwanie wykonawców przeprowadzających remonty, modernizacje w budynku;

 • negocjacje z wykonawcami;

 • analiza i zatwierdzanie kosztorysów.

5. Obsługa techniczna nieruchomości.

 • prowadzenie dokumentacji technicznej nieruchomości, w tym książki obiektu budowlanego; zgodnie z wymogami prawa budowlanego;

 • zlecanie kontroli technicznych i okresowych przeglądów nieruchomości i urządzeń stanowiących jej wyposażenie;

 • zlecanie i kontrola bieżących napraw i konserwacji budynku;

 • kontrola nad usuwaniem awarii i ich skutków;

 • przygotowywanie planów remontowych;

 • nadzór nad pracą firm wykonujących remonty i modernizacje - odbiór tych prac;

 • wyszukiwanie wykonawców robót budowlanych.

6. Opracowanie wieloletniego planu zarządzania nieruchomością wspólną zgodnie z
    preferencjami właścicieli.

 • zachowawczy plan zarządzania - utrzymanie nieruchomości w stanie niepogorszonym;

 • rozwojowy plan zarządzania;

 • powiększanie wartości nieruchomości;

 • plany pozyskiwania pożytków;

 • plany zagospodarowania wnętrz w części wspólnej budynku;

 • zwiększenie standardu budynku.

Wprowadzanie poszczególnych usług następuje zgodnie z preferencjami właścicieli i warunkami lokalnego rynku.